Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (VWS) gaven gisteren in antwoord op Kamervragen aan, dat de zorgpremie in 2015 met gemiddeld € 50 euro zal stijgen. Dit wordt veroorzaakt door de overdracht van een deel van de langdurige zorg (de AWBZ) naar het basispakket van de Zorgverzekeringswet.

In de Kamervragen is nog niet het besluit bekend gemaakt waarnaar de persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ wordt overgeheveld: naar gemeenten of zorgverzekeraars. De VNG is nog steeds in afwachting van de brief met dit besluit die staatssecretaris Van Rijn (VWS) hierover naar de Kamer gaat sturen.

Hogere zorgpremie
De VNG is niet verrast door het nieuws dat de premies van de zorgverzekeringen weer stijgen in 2015. Als besloten wordt de persoonlijke verzorging in 2015 naar zorgverzekeraars over te hevelen zullen de premies onherroepelijk nog meer dan de nu verwachte € 50 euro stijgen.

Zorg in samenhang
Gemeenten zijn van mening dat de zorg anders georganiseerd moet worden om deze betaalbaar te houden. Gemeenten hebben met de Wmo laten zien dat zij wel kosten kunnen beteugelen, en zijn er voorstander van dat de persoonlijke verzorging naar gemeenten gaat. Zo kan zorg en ondersteuning in samenhang en dichtbij mensen worden gebracht.

Claimcultuur
Op het moment dat het kabinet zorg overdraagt aan de zorgverzekeraars neemt het kabinet afstand van die ontwikkeling. In plaats van de beweging naar een participatiesamenleving gaan we dan naar een samenleving met een claimcultuur, waarbij de prikkels zó staan dat premies en eigen bijdragen onherroepelijk zullen stijgen.

Bron: EZ Presss