Vanaf februari 2015 is Marjan Oude Nijhuis in praktijk de Gaarden beschikbaar als geriatriefysiotherapeute.

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de geriatrie fysiotherapeut. De geriatrie fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatrie fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.
Er wordt getracht het lichamelijk functioneren te verbeteren en/of verdere achteruitgang te beperken zodat de patiënt zo zelfstandig mogelijk blijft in het dagelijks handelen.

U kunt bij de geriatrie fysiotherapeut terecht met bijvoorbeeld:

• Klachten omtrent het ouder worden; verlies van mobiliteit, kracht en evenwicht
• Klachten in het dagelijks handelen o.a. lopen
• Begeleiding bij ziektebeelden; ziekte van Parkinson, CVA, COPD, hartfalen en dementie
• Begeleiding bij artrose, osteoporose, amputaties, fractuur en nieuwe heup of knie
• Verhoogd valrisico
• Begeleiding bij klachten in de thuissituatie, aan-huis-behandeling
• Advies en begeleiding aan familie en mantelzorgers omtrent informatie ziektebeeld, beloop en dagelijks handelen